ส่ง “ทหารไทย” 273 นาย ไปซูดาน ผลัดที่ 2 ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ส่งทหารไทย จำนวน 273 นาย ไปซูดานผลัดที่ 2 เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ของยูเอ็น

วันนี้ 2 ก.ย.2563 พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีส่งกำลังของกองทัพไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan) ผลัดที่ 2 ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

ผบ.ทสส. ยัน "ปฏิวัติซูดาน" ไม่กระทบทหารไทยที่ไปรักษาสันติภาพ

การส่งกำลังพลฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลัดเปลี่ยนกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ระหว่างผลัดที่ 1 ซึ่งปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่เดือนธ.ค. 2561 จนถึงปัจจุบัน กับ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานอันเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อ UN

โดยกำลังพลกองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 2 จำนวน 273  นาย มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยไปปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดานในวันที่ 21 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ กำลังพลทุกนายจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยจะเข้ารับการคัดกรองและกักกันเพื่อสังเกตอาการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 14วัน มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และออกหนังสือรับรองให้กับกำลังพลที่มีผลการตรวจระบุว่าปลอดการติดเชื้อ

 หลังจากนั้นจะออกเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ ณ สนามบินดอนเมือง ทั้งนี้จะมีการเตรียมพื้นที่ปิดเป็นสัดส่วนเฉพาะ เพื่อพักคอยและดำเนินกรรมวิธีตามขั้นตอนการออกนอกราชอาณาจักรในห้วงการเดินทางบนอากาศยานซึ่งเป็นไปตามมาตรการของ ICEO เมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน จะได้รับการคัดกรองตามมาตรการของเซาท์ซูดาน และเข้ารับการกักตัว จำนวน 14 วัน ณ สถานกักกันของสหประชาชาติ เพื่อดำเนินกรรมวิธีตามขั้นตอนของสหประชาชาติต่อไป

ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมา กองกำลังของไทย ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่างๆ    ในความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากชาติใดๆ ได้แก่ การสนับสนุนด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี กองกำลังของไทย จึงได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติตามพันธกรณีให้เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นบทบาท เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกองทัพไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไป

พิษ โควิด-19 ทหารไทยในซูดาน ผลัดที่ 1 เลื่อนเดินทางกลับ

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ