ชี้คลื่นยักษ์สึนามิ กระทบไทย 100 ปี มีโอกาสเกิดเพียง 1% แต่มักเกิดในที่เดิม !