แพทย์ รพ.รามาธิบดี เผย ความร้อนทำให้กล้ามเนื้อลายสลายได้