ชีวิตผู้ค้า หลังย้ายร้านค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา