พ่อค้าแม่ค้าเชียงใหม่ ขายลูกตาลสร้างรายได้วันละ 5 พัน