รมว.ศึกษาฯ ยืนยันไม่มีระเบียบให้ครูลงโทษเด็กด้วยการตัดผม