นักวิชาการด้านสื่อมวลชนแนะสื่อหลักต้องสร้างจุดแข็งด้านจริยธรรม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รศ.ดร.สมโภชน์ ชี้สื่อให้พื้นที่ข่าวเปรี้ยวมากไปอาจส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบของเด็ก นักวิชาการสื่อมวลชนเผยสื่อกำลังฆ่าตัวเองและสังคมจากการขายข่าวตามกระแส ด้านผศ.ดร.เอื้อจิต ชี้ การนำเสนอข่าว ‘เปรี้ยว’ มีความไม่เหมาะสมตามประเด็น SLVR เชื่อมีคนแบบนี้อีกมากในสังคม สื่อยันข่าวเปรี้ยวไม่เหมาะสมในการนำเสนอ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน