จิตแพทย์ รับกระแสโซเชียล “มีได้ก็เลี้ยงได้” หวั่นเลียนแบบ