นักวิทย์คอตก เหล่าสัตว์ไม่สนปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง