สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม นครศรีธรรมราช เตรียมรับพายุเข้าภาคใต้