พาณิชย์กำชับผู้ค้าน้ำตาลทราย ปรับลดราคาหลังสต๊อกเก่าหมดแล้ว