“ปลา” จาก “ฟูกุชิมะ” เสิร์ฟไทยประเทศแรก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลพวงข่าวจาก JAPAN TIMES ระบุว่าไทยเป็นประเทศแรกในการนำเข้าปลาจาก จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่เคยเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2545 และทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะมีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล เรื่องนี้ถูกหยิบยกและแสดงความกังวลอีกครั้งว่าปลาที่นำเข้ามานั้นจะยังมีสารปนเปื้อนตกค้างหรือไม่แม้ว่าเวลาจะผ่านมา 16 ปีแล้วก็ตาม

TOP ประเด็นร้อน