“เมืองแสนสุข” สั่งคุมเข้มป้องกันทะเลาะวิวาท วันไหลบางแสน