บริษัทอิตาลีเสนอไอเดีย “ที่นั่งแบบยืน” บนเที่ยวบินชั้นประหยัด