กสร. เผย ลูกจ้างอายุ 60 ปี ขอเกษียณอายุได้-มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างอายุ 60 ปี มีสิทธิขอเกษียณอายุได้และได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน หากนายจ้างฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน