“มงคลกิตติ์” ชี้ นมโรงเรียนมีช่องโหว่! ตรวจสอบไม่ทั่วถึง-คุณภาพต่ำตามงบประมาณ