“มงคลกิตติ์” ชี้ นมโรงเรียนมีช่องโหว่! ตรวจสอบไม่ทั่วถึง-คุณภาพต่ำตามงบประมาณ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในหลายพื้นที่จากทั่วประเทศว่าต่ำกว่ามาตรฐาน และสารอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการที่เด็กๆควรได้รับ ล่าสุด ไม่เพียงเฉพาะอาหารกลางวันที่เกิดปัญหา เมื่อทางโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ทำหนังสือถึงผู้ปกครองชี้แจงเรื่องการงดดื่มนมโรงเรียนชั่วคราว หลังพบนมหลายกล่องขุ่นข้นจึงกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุ

จากกรณีที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษาทำหนังสือถึงผู้ปกครอง ลงวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ขอชี้แจงเรื่องการงดดื่มนมโรงเรียนชั่วคราว เนื้อหาโดยสรุปว่า โรงเรียนไผทอุดมศึกษาดำเนินการตามนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับสวัสดิการดื่มนมฟรีจากงบประมาณของรัฐ

แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่เราได้มานั้นไม่เป็นไปตามคุณภาพและได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ครั้งล่าสุดทางโรงเรียนพบนมโรงเรียนหลายกล่องที่แสดงรายการข้างกล่องว่ายังไม่หมดอายุ แต่สภาพนมขุ่นข้น เปลี่ยนไปจากสภาพนมตามปกติทำให้โรงเรียนเป็นกังวลอย่างมากถึงคุณภาพของนมในกล่องอื่นๆ เพราะมองดูกายภาพว่าปกติ ไม่ได้หมายความว่านมข้างในจะปลอดภัย โรงเรียนจึงเกรงว่าถ้าให้นักเรียนดื่มนมที่ส่งมาจากโรงงานแห่งนี้ อาจจะเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนักเรียนอย่างมาก เพราะโรงเรียนตรวจสอบได้เพียงวันหมดอายุข้างกล่อง แต่ไม่สามารถตรวจสอบภายในกล่องได้ทุกกล่อง รวมถึงคุณภาพทางเคมีอื่นๆ ดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและหาทางแก้ไขแล้ว และของดการดื่มตามโครงการดังกล่าวจนกว่าโรงเรียนจะได้รับคำตอบและข้อตกลงที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดย นางสาวฐะปะนีย์ ไตรญาณ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการเป็นเรื่องเป็นข่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วในปี 2559 แต่ลักษณะไม่ผิดปกติมากเท่าครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางโรงเรียนก็มีการสุ่มตรวจนมโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้เด็กๆได้ดื่มนมที่มคุณภาพ จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นเมื่อ 3 วันก่อน

จากการสุ่มตรวจ พบว่านมมีความผิดปกติกว่า 20 กล่อง ลักษณะของนมขุ่นข้น คล้ายกับโยเกิร์ต ซึ่งเจอในเกือบทุกระดับชั้น ซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุจึงได้ประกาศให้นักเรียนหยุดดื่มนมจนกว่าจะทราบสาเหตุจากกรณีที่เกิดขึ้น โดยทางโรงเรียนเชื่อว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการเก็บรักษานมอย่างแน่นอน เพราะนมมาส่งที่โรงเรียนทุก 3 วัน และก็ปฏิบัติตามวิธีการในการเก็บรักษาทุกอย่าง อาทิ ไม่วางกล่องนมสูงเกิน 8 ชั้น และเก็บในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ระหว่างนี้จึงขอหยุดให้เด็กรับประทานนมโรงเรียนไปก่อน จนกว่าจะทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยหน่วยงานต้นสังกัด และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ก็อยู่ระหว่างทำการตรวจสอบ ซึ่งในวันที่ 14 มิถุนายนนี้จะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้

ขณะที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ระบุว่า ตามปกติแล้วหากเป็นนมโคแท้จะต้องไม่มีการตกตะกอนในลักษณะนั้น ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะมีการผสมนมผง ทั้งนี้ก็น่าจะเกิดจากการที่ต้นทุนที่บริษัทเอกชนใช้ในการผลิตนมโรงเรียน มีการปรับสูงขึ้น แต่งบประมาณกลับจำนวนเท่าเดิมมานานกว่า 10 ปี ราคานมโรงเรียนเฉลี่ยต่อกล่องอยู่ที่ 7.37 บาท ในขณะที่ราคานมที่จำหน่ายผู้บริโภคทั่วไปมีราคาอยู่ที่กล่องละ 12 บาท  

ด้วยเหตุนี้ ทำให้บริษัทผู้ผลิตนมโรงเรียนอาจจะลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเข้านมจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากปศุสัตว์ หรืออาจเป็นนมผงด้อยคุณภาพ ที่ไม่มีใครตรวจสอบโดยละเอียด การแก้ปัญหาของเรื่องนี้ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะอัพราคาอัพราคากลางให้สูงขึ้น ถึงแม้ว่างบแต่ละปีจะสูงถึง 18,000 ล้านบาท แต่ก็น้อยกว่าราคาที่จำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งบริษัทผู้ผลิตก็ต้องได้กำไรจากการผลิตสินค้า นอกจากนี้ อ.ค.ส. ก็ควรจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงคุณภาพของนมโรงเรียน

ส่วนกรณีอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งงบประมาณการจัดสรรอาหารกลางวันของนักเรียนทั่วประเทศ ในระดับชั้น อ.1 – ป. 6 มูลค่าต่อปีกว่า 30,000 ล้าน นั้น ต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของการเฉลี่ยรายหัวของครู ภารโรง และเจ้าหน้าที่อื่นๆภายในโรงเรียนก็รับประทานอาหารประเภทเดียวกันกับนักเรียนในแต่ละวันด้วยเช่นกัน อาจจะต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วย

สำหรับอาหารกลางวันที่ได้มาตรฐานตามที่ร่างกายต้องการ หากอ้างอิงตามข้อมูลของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จัดทำมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย สำหรับเด็กไทยในแต่ละวัย ในหนึ่งสัปดาห์ (5 วันเรียน) สำหรับเป็นคู่มือให้ครู/ผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ได้จัดอาหารกลางวันที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายเด็กต้องการ ในที่นี่หยิบมาเฉพาะช่วงชั้น ชั้นประถมคือ อายุ 6 – 12 ปี ซึ่งทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 1,600,000 คน ซึ่งปริมาณที่กำหนดนั้นคำนวณเพื่อให้เด็กได้รับปริมาณสารอาหารร้อยละ 40 ของความต้องการประจำวันของเด็กไทยในแต่ละวัย

ซึ่งใน 1 สัปดาห์ของการเปิดการเรียนการสอน 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ เด็กวัยประถม ป.1-ป.6 ต่อคนควรได้รับข้าวสวย 2.5 ทัพพี 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ปริมาณผักเทียบเท่า 1 ทัพพี 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ผลไม้ 1 ส่วน 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื้อสัตว์เทียบเท่าปริมาณ 2 ช้อนกินข้าว 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ไข่ 1 ฟอง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นมจืด 200 มิลลิลิตร 5 ครั้งต่อสัปดาห์

ที่มา : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมคลิปที่นี่ : เป็นเรื่อง! แฉเล่ห์ “เอกชน” ใช้ "นมผง" ผสมน้ำใส่กล่อง เป็น “นมโรงเรียน” แจกเด็ก

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ