น้ำในถ้ำสูง หน่วยซีลยังไม่พบ 13 ชีวิตในถ้ำขุนน้ำนางนอน แต่พบโพรงเหนือถ้ำ