“หน่วยซีล” ขอรับการสนับสนุน "ผ้าห่มฉุกเฉิน"  ล่าสุดได้รับเพียงพอแล้ว