ขีดเส้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดถ้ำ 30 นาที ถึงโรงพยาบาล