“โค้ชเอก” เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเด็ก สัญญาจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุด