ศพ “จ่าเอกสมาน” กลับถึงบ้านเกิดร้อยเอ็ด แพทย์เฝ้าดูแลสภาพจิตใจครอบครัว