หมูป่าคนที่ 5 ถึงโรงพยาบาลแล้ว กับปฏิบัติการช่วยเหลือวันที่ 2