กระทรวงต่างประเทศ ขอบคุณนานาชาติ ให้ความช่วยเหลือภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง