ทีมหมูป่าฯ 13 ชีวิตปลอดภัย กลุ่มแรกไม่พบเชื้อโรคประจำถิ่นอันตราย