ทีมหมูป่าเสียใจ “จ่าแซม” สละชีวิต เขียนขอบคุณ-สัญญาเป็นคนดี