รู้จัก “วัน อยู่บำรุง” เจ้าของสโลแกน “ใจถึง พึ่งได้ พี่ใหญ่ฝั่งธนฯ”