ศิลปินเชียงราย เตรียมวาดภาพตำนานเจ้าแม่นางนอนเพื่อนำไว้ในพิพิธภัณฑ์ในถ้ำหลวง