ชาวบ้าน ต.เขาดิน ไม่สนคำชี้แจงโครงการ “ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้”