“13 หมูป่า” เปิดใจครั้งสุดท้าย เผยไม่ใช่ “ฮีโร่” แต่เป็นผู้ประสบภัย