รัฐบาล เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย “พายุปาบึก”