พบเรือประมงชาวบ้านถูกน้ำทะเลพัด ไกลจุดจอดเรือ 50 ม.