ความพร้อม รับเสด็จโป๊ปฟรังซิส คืบหน้ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์