อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ “โป๊ปฟรังซิส” เสร็จภายในสัปดาห์หน้า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทีมงานตัดเย็บเตรียมชุดอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ให้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก คาดเสร็จสัปดาห์หน้า

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP พระสันตะปาปาฟรังซิส