อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ “โป๊ปฟรังซิส” เสร็จภายในสัปดาห์หน้า