ความพร้อมนักขับร้องรับเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” เกิน 80%

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทุกสัปดาห์กลุ่มนักขับร้องประสานเสียงร่วมพันคนจะมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมบทเพลงในพิธีมิสซารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยเมื่อวานนี้การฝึกซ้อมมีความพร้อมกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เเล้ว