ประชาชนจำนวนมากร่วมรับเสด็จ "พระสันตะปาปาฟรังซิส"


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หรือ โป๊ปฟรังซิส ประทับเครื่องบินโดยสารออกจากกรุงโรม ประเทศอิตาลีตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมา เพื่อเสด็จเยือนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ขณะที่ประชาชนจำนวนมาก รวมตัวกันบริเวณริมถนนวิภาวดี เพื่อรอต้อนรับโป๊ปฟรังซิส