“สวนโซลาร์ลอยน้ำ” พลังงานสะอาดแห่งอนาคต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี ทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม วันนี้จะพาไปดู นวัตกรรมพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพ ใช้พื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม