เด็กไทยร้อยละ 90 ติดเกม ร้อยละ 15 ติดพนัน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลจากการศึกษาพบว่า เด็กไทยกว่าร้อยละ 90 ติดเกม ขณะที่ ร้อยละ15 ติดพนัน ดังนั้นสังคมตื่นตัวรับมือภัยออนไลน์ ดึงครอบครัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สังคม