กสร.ยันลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง 3 วันไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยันลูกจ้างลาป่วย 1 - 2 วัน ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์มาประกอบการลา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม