เปิดรายละเอียด คุมเข้ม 10 จังหวัด เคอร์ฟิว 21.00 - 04.00 น. เริ่ม 12 ก.ค.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศบค.ยกระดับควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ติดเชื้อทั้งในประเทศ และทั่วโลกที่เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ศบค.ยกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีการปรับพื้นที่สีดังนี้ 

-พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

-พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด

-พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด

-พื้นที่เฝ้าระวัง 18 จังหวัด

 

ข้อปฎิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีรายละเอียดดังนี้

1.จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุลคลให้มากที่สุด(เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)

ด่วน!! ล็อกดาวน์ 14 วัน เริ่มพรุ่งนี้ นายกฯประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน

กทม.ติดเชื้อสูงสุด 3,116 ตายสูงสุด 39 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ 2 โรงเรียนใน 2 จังหวัด

-กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฎิบัติงานในลักษณะ WFH ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ และการบริการประชาชน

-ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการได้ในห้วงเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

-ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

-ห้างสรรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

-ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

-ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม

-สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสำหรับออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.

-ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฎิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือตามประเพณี ที่มีการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

 

2.ห้ามเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

 

3.การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของศบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

 

4.กำกับดูแลให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA)อย่างสูงสุด

 

5.ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ 1-4 ตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฎิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24,25,26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

 

6.ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฎิบัติอย่างเข้มงวด โดยพร้อมดำเนินการตั้งแต่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ