เช็กก่อนเดินทางรถไฟสายเหนือ-อีสาน-ใต้ ยังให้บริการแต่ลดเหลือ 8 ขบวน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศลดจำนวนรถไฟระยะไกลเหลือ 8 ขบวนต่อวันตามนโยบายล็อกดาวน์

ในขณะที่บริษัทขนส่ง หรือ บขส. ประกาศงดเดินรถทุกเส้นทาง แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังเปิดให้บริการเดินรถไฟเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และ สายอีสาน แต่ปรับตารางเดินรถใหม่ และ ลดจำนวนขบวนรถที่ออกเดินทางจากกทม.ลง สำหรับรถโดยสารระยะไกลเหลือเพียง 8 ขบวนต่อวัน ส่วนรถสายสั้นที่วิ่งระหว่างจังหวัดเหลือ 70 ขบวนต่อวัน จึงเปิดให้ผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา 

นับถอยหลังปี 2565 พร้อมใช้รถไฟรางคู่สู่ภาคใต้

แจงแล้ว!  ปี 2564 สถานีหัวลำโพงยังไม่ปิด

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) เพิ่มเป็น 13 จังหวัด พร้อมขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่ และ ออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น. 

การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกำหนดของ ศบค. จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถระยะไกล) คงเปิดให้บริการอยู่ 8 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น)  70 ขบวน มีผลตั้งแต่วันนี้(23 ก.ค.) จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ยังเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

- ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

- ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

- ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

- ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

- ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

- ขบวนรถเร็วที่ 172  สุไหงโกลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

2. ขบวนรถเชิงสังคมที่ให้บริการ 70 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 16 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

 สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 นครราชสีมา – สุรินทร์ – นคราชสีมา (ไม่มีเดินช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา)

- ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย - หนองคาย

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - อุบลราชธานี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย (ไม่มีเดินช่วง ขอนแก่น – นคราชสีมา)

สายใต้ จำนวน 14 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี

- ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก - ธนบุรี

- ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี

- ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี –ยะลา - สุราษฎร์ธานี (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก)

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – ยะลา– นครศรีธรรมราช (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก)

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

- ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา

- ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

 สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 12 ขบวน

คอนเทนต์แนะนำ
ใช้สมุนไพรไทยดูแลสุขภาพ ถูกวิธีช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19
ใช้สมุนไพรไทยดูแลสุขภาพ ถูกวิธีช่วยลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19
เช็กโปรแกรมเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ พร้อมลุ้น พาณิภัค-รามณรงค์ คว้าทอง
เช็กโปรแกรมเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ พร้อมลุ้น พาณิภัค-รามณรงค์ คว้าทอง

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ