ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะรวม 7 รูป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ รวม 7 รูป

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 18ข หน้า 1 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้

โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่ 7 รูป

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 3 ราย มี "พ.ต.อ.ณรัชต์"

 

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง 3 รูป

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 4 รูป

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ