ปลดล็อกกัญชา มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ปลูกได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่จดแจ้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งเท่านั้น

เริ่มแล้วการปลูกกัญชาเสรี หลังถูกปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด โดยผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา ต้องจดแจ้งผ่าน แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” หรือเวปไซต์http://plookganja.fda.moph.go.th/ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ทำการลงทะเบียน จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการจดแจ้ง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ปลูกก่อนที่ พ.ร.บ.กัญชากัญชง จะประกาศบังคับใช้ โดยแจ้งตามวัตถุประสงค์การปลูก

“กัญชา กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด 9 มิ.ย. นี้ อยากปลูกแจ้งผ่านแอปฯ “ปลูกกัญ”

เปิดวิธี ลงทะเบียนปลูก “กัญชา” ผ่าน "แอปฯปลูกกัญ" เพียง 3 ขั้นตอน!

ปลดล็อกกัญชา มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ปลูกได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่จดแจ้ง

คือ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและใช้ในครัวเรือน เพื่อนำไปใช้ในการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของกรณีที่เป็นแพทย์ แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน และเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในทางอุตสาหกรรมได้ สำหรับการผลิตแปรรูปส่วนอื่น ๆ ของพืชกัญชากัญชง เช่น ใบ ช่อดอก ก้าน ราก ไม่ต้องขออนุญาต แต่สารสกัด THC ต้องไม่เกิน 0.2% ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด

สายเขียวต้องรู้! รองผบ.ตร. ไขข้อสงสัย สูบ "กัญชา" อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

สมาคมจิตแพทย์ฯ ห่วงเยาวชนเข้าถึงกัญชาง่ายขึ้น

ทั้งนี้ การทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้ขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาแผนไทยที่มีใบ ช่อดอก ราก ฯลฯ เป็นส่วนผสมต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถึงจะกำหนดว่าสารสกัดที่มี THC น้อยกว่า 0.2% จะไม่เป็นยาเสพติด แต่การนำสารสกัด กัญชากัญชง หรือส่วนต่างๆ ของ กัญชากัญชง มาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ก็จะมีประกาศตามกฎหมายที่กำกับควบคุมผลิตภัณฑ์นั้นๆ กำหนดว่า ค่าความปลอดภัยต้องไม่เกินเท่าไร เช่น THC และ CBD ต้องไม่เกินเท่าไรในผลิตภัณฑ์ถึงจะปลอดภัย

ส่วนเรื่องการนำไปสูบ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า เรื่องการสูบ จะมีเรื่องของประกาศกลิ่นและควัน กัญชากัญชง ให้เป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา 25 (4) ของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ดังนั้นจึงไม่ต้องวินิจฉัยว่ารำคาญหรือไม่รำคาญ เพราะกฎหมายบอกว่าเป็นเหตุรำคาญ เจ้าพนักงานสามารถไปจัดการได้ ซึ่งอาจจะมีผู้ร้องเข้ามา หรือเจ้าพนักงานเห็นเองว่ามีควันและกลิ่นก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้การสูญกัญชาในที่สาธารณะ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง แตกต่างจากบุหรี่ที่มี พ.ร.บ.ยาสูบ ควบคุมอยู่

ในส่วนของผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาทั้งเรื่องผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับ พืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะไม่เป็นความผิด และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการ
เป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังในการขอปล่อยตัว หรือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษ พร้อมตรวจสอบและจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังที่ได้สำรวจไปยังศาลที่ออกหมายจำคุก ให้ศาลออกหมายปล่อยตัว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิด คดีเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ทั้งสิ้น 4,075 ราย แยกเป็นผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียว 3,071ราย และกรณีที่กระทำความผิดฐานอื่นร่วมด้วย 1,004 ราย

ส่วนผู้ต้องขังรายใด จะได้รับการปล่อยตัวหรือเปลี่ยนแปลงโทษจำนวนเท่าใด จะขึ้นอยู่กับจำนวนของคดี ลักษณะความผิดที่ได้กระทำ และการพิจารณาของศาลที่ออกหมายจำคุก
ทั้งนี้การดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องขังจะต้องรอหมายจากศาลจึงจะสามารถปล่อยตัวได้ ดังนั้นเรือนจำจะไม่สามารถระบุเวลาที่จะปล่อยตัวผู้ต้องขังล่วงหน้าได้ เนื่องจากต้องรอหมายจากศาลเท่านั้น

ส่วนความตื่นตัวของประชาชน หลังปลดล็อกกัญชา เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นางลำพวน พันธ์งาม ผู้ใหญ่บ้านหนองบวบ หมู่ที่ 15 ได้นำผู้สื่อข่าวไปชมการปลูกพืชผักสวนครัว และต้นกระท่อม ต้นกัญชา พร้อมทั้งเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการแอบทดลองปลูกไว้ประจำครัวเรือนมาโดยตลอด เพื่อนำมาใช้ในการปรุงอาหาร เพราะเชื่อว่าจะทำให้รสชาดอาหารดีขึ้น เช่น ต้มใส่ไก่บ้าน หรือเจียวใส่ไข่ รวมทั้งนำใบกัญชามาต้ม แล้วนำน้ำไปดื่มกินประจำ จะช่วยลดการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันได้เป็นอย่างดี แต่หลังจากปลดล็อกกัญชาแล้วสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะได้ คือ ส่งเสริมการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ การปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ

ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมสถานที่พร้อมงานมหกรรมปลดล็อกกัญชา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-12 มิ.ย. ที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์ บรรยากาศทั่วไป ทุกบูท ทุกจุดภายในงานพร้อมทั้งหมดแล้ว โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมี เวทีเสวนา การปลูกยังไงไม่ให้เจ๊ง สามวิสาหกิจ สามเทคนิคการปลูก รวมทั้งจะมีเวทีให้ความรู้กฎหมายด้านกัญชา และระบบนิเวศน์กัญชา

ศูนย์พิษวิทยาฯ เผย 10 ข้อต้องระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

ร้านอาหารโปรดทราบ!ขายเมนู“กัญชา-กัญชง” ต้องยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ