รู้จัก "สุราพื้นบ้าน" เครื่องดื่มแอลกฮอล์จากภูมิปัญญาไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทำความรู้จักประเภทของ “สุราพื้นบ้าน” ว่ามีอะไรบ้าง หลังผ่าน มติ ในที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. ...... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560

 สุราพื้นบ้าน คือ....

ครม.ปลดล็อกสุราพื้นบ้าน ไฟเขียวผลิตในครัวเรือน เปิดทางรายย่อย

เปิดกฎกระทรวง "ผลิตสุรา" ใหม่ ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว

เครื่องดื่มที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย มีมาตั้งแต่โบราณ มีหลากหลายชนิด แต่หากแบ่งจริงๆ สุราพื้นบ้าน มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ

1.สาโทหรือน้ำขาว

2.อุหรือเหล้าไห

3.กะแช่หรือ น้ำตาลเมา

4.สุราหรือเหล้ากลั่น

โดยแต่ละชนิดจะมีกรรมวิธีผลิตและวัตถุดิบที่แตกต่างกัน

สาโท หรือน้ำขาว ผลิตจากข้าวเหนียวนึ่ง คลุกกับลูกแป้ง หมักในภาชนะจนเกิดเป็นน้ำสุรา

 

 

ขณะที่ อุ ทำจากข้าวเหนียวเช่นกัน แต่มีส่วนผสมของแกลบด้วย หมักในไห ปิดสนิท เวลาดื่มต้องดูดจากไหด้วยหลอด

นอกจากนั้นยังมี กะแช่ หรือน้ำตาลเมา นั้น จะผลิตจากน้ำตาลจากจั่นมะพร้าวหรือต้นตาลโตนด นำมาใส่ไม้มะเกลือ เพื่อให้เกิดการหมักจนเกิดแอลกอฮอล์ และเหล้ากลั่นจะได้จากการนำน้ำสาโทมากลั่นจนได้เป็นเหล้าที่มีความแรงแอลกอฮอล์สูงกว่าสุราแช่ คือสูงกว่า 15 เปอร์เซ็นต์

ส่วน สุราหรือเหล้ากลั่น  คือ สุราที่ได้กลั่นแล้วและให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี

 

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดชนิดของสุรากลั่นเป็น 5 ชนิด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และกฎกระทรวงเรื่องกําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีของสุรา พ.ศ. 2546 คือ 

  • สุราชนิดสามทับ คือ  สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป
  • สุราขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ํากว่า 80 ดีกรี
  • สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใช่สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
  • สุราปรุงพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
  • สุราพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ทําขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น และประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุ้นกุ่ยโล่ว หรือสุราแบบจีนอย่างอื่น

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ