สหภาพฯ แฉว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้าย "สถานีกลางบางซื่อ" ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จี้ผู้ว่าฯ รฟท.สอบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สร.รฟท.ยืนหนังสือถึง ผู้ว่าฯ รฟท. สอบกระบวนการจ้างเอกชนเปลี่ยนป้าย “สถานีกลางบางซื่อ” ย้ำชัดเป็นใช้วิธีแบบเจาะจง

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 33,169,726.39 บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

"ศักดิ์สยาม-อนุทิน" ลั่นหากค่าป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อแพงเกินจริง เจอยกเลิก พร้อมถูกลงโทษ

พยากรณ์อากาศ 3-12 ม.ค.นี้ อากาศเย็นตอนเช้า-ฝนเล็กน้อย

เช็กรายชื่อแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการครบทุกตำแหน่ง มติ ครม. 3 ม.ค.66

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 40 (4) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ

ซึ่ง สร.รฟท.เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ ให้เป็นไปตามชื่อที่ได้รับพระราชทานเป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และการติดตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

แต่เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เหตุของความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการว่าจ้างเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำให้การรถไฟฯ สูญเสียงบประมาณในการว่าจ้างการปรับปรุงป้ายชื่อ ที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าปกติ ซึ่งหากดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีการประกาศเชิญชวน หรือวิธีการคัดเลือกก่อน จะทำให้การใช้งบประมาณของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม ได้งานที่มีคุณภาพมากที่สุด มีกระบวนการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

ดังนั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ขอเรียนมายังท่านผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนในการว่าจ้าง เสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

คอนเทนต์แนะนำ
ดีเดย์ 10 ม.ค. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ รถยนต์-จยย. จะเป็นธรรมกว่าเดิม !!
UNIQ คว้าโครงการ 33 ล.ปรับปรุงป้าย"สถานีกลางบางซื่อ"เป็น"สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์"

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ