ทำความรู้จัก "พระวชิรปัญญาภรณ์" พระราชาคณะ อายุน้อยสุด 31 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วัดไร่ขิง ขึ้นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระวชิรปัญญาภรณ์" พระราชาคณะอายุน้อยสุด 31 ปี พรรษา 11

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบษา ได้เผยแพร่ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 91 รูปทั่วประเทศ โดยที่ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้ระบุว่า ประกาศพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ (พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ)

ด่วน! มีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ 6 "พระราชาคณะเจ้าคณะรอง"

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์

 

เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปัญญาภรณ์ สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ขอน้อมมุฑิตาสักการะ พร้อมติดแฮชแท็ก #พระราชาคณะอายุน้อยสุด31ปี

ขณะที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค 14 เผยว่า พระวชิรปัญญาภรณ์ หรืออดีต พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ฉายา ขนฺติโสภโณ อายุ 31 ปี 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
เลขานุการเจ้าคณะภาค 14 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

สถานะเดิม
ชื่อ พงศ์พันธ์ สีลาโคตร เกิดวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2534
บิดาชื่อ นายวุฒิ สีลาโคตร มารดาชื่อ นางนพมาส สีลาโคตร
ภูมิลำเนาชาวตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อุปสมบท
วัน 2 ฯ 4 ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ณ อุโบสถวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอุปัชฌาย์
พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.3) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระเทพศาสนาภิบาล”

พระกรรมวาจาจารย์
พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก) วัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระอนุสาวนาจารย์
พระครูปลัด ทวี สิรินฺธโร วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูโสภณปฐมาภรณ์

วิทยฐานะ
พ.ศ.2552 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พ.ศ.2557 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ.2558 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาชาวิชารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.2559 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.2565 สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

งานศึกษา
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน เป็นกองเลขานุการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน เป็นกรรมการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค 14 ณ สนามอบรมวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

สมณศักดิ์
พ.ศ.2555 ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระปลัด"ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ของพระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม
พ.ศ.2557 ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระครูปลัด" ฐานานุกรมใน พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ.2566 ได้รับแต่งตั้งเป็น "พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วิบูลมหาคณานุนายก ตรีปิฏกธรรมรักขิต" ฐานานุกรมใน พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
พ.ศ.2566 โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปัญญาภรณ์ สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
            
           

ขอบคุณข้อมูล : เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา และ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค 14

LPGA2024_B LPGA2024_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ