การบินพลเรือน สั่ง “บินไทย” ปรับปรุง ปมลูกค้าซื้อชั้นธุรกิจ แต่ได้นั่งชั้นประหยัด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เผยผลสอบ สายการบินไทย กรณีลูกค้าซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ แต่กลับได้ที่นั่งชั้นประหยัด พร้อมสั่งให้ปรับปรุงวิธีการขายบัตรโดยสาร ต้องระบุบริการให้ครบถ้วน และส่งแผนปรับปรุงกลับมาให้สำนักงานการบินพลเรือนฯพิจารณา

ปิดฉาก “ไทยสมายล์” จ่อควบรวม “การบินไทย” สิ้นปี 66 โอนย้ายพนักงาน 800 คน

“บินไทย” อู้ฟู่ ไตรมาส 3 กำไร 1,538 ล้านบาท พุ่ง 132% ขนส่งผู้โดยสารโต

“บินไทย” ตั้งเป้าปีนี้66 รายได้แสนล้าน หลังไตรมาสแรกโกยกำไร 12,514 ล้านบาท

จากข้อร้องเรียนของผู้โดยสารสายการบินไทยที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจแต่ได้ที่นั่งชั้นประหยัดนั้น ล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ประชุมร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว  

โดย พบว่า บมจ.การบินไทย ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจการบิน และทำการบินทดแทนสายการบินไทยสมายล์

ซึ่งปัจจุบันการบินไทยได้ทยอยทำการบินทดแทนเส้นทางบินต่าง ๆ ของสายการบินไทยสมายล์ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A320 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการให้บริการรูปแบบใหม่

ทั้งนี้บัตรโดยสารแบบ Smile Plus ที่สายการบินไทยสมายล์เคยให้บริการนั้น สายการบินไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารแบบ Silk Class ด้วยการเพิ่มบริการต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับบัตรโดยสารแบบชั้นธุรกิจ (Business Class) ของสายการบินไทย เช่น เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า 40 กิโลกรัม ให้บริการช่องเช็คอินและเกท สามารถพักผ่อนที่เลาจ์ ณ สนามบิน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เป็นต้น แต่ยังคงใช้ที่นั่งแบบชั้นประหยัด (Economy Class) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารด้วยการเว้นที่นั่งตรงกลางไว้

อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายบัตรโดยสารแบบ Silk Class ในช่วงแรก บมจ.การบินไทย ไม่ได้แจ้งข้อมูลเรื่องการให้บริการรวมถึงรูปแบบการจัดที่นั่งอย่างชัดเจน จึงส่งผลต่อการเลือกซื้อบัตรโดยสารของผู้ใช้บริการ

ต่อมา บมจ.การบินไทย ได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของผู้โดยสารและได้ติดต่อไปยังผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว พร้อมเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาให้ผู้โดยสารแล้ว

จากตรวจสอบพบว่า ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสาร Silk Class ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น ซึ่งสายการบินไทยจะติดต่อผู้โดยสารเรื่องข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดการให้บริการที่ผู้โดยสารจะได้รับ หากไม่เป็นไปตามที่ผู้โดยสารคาดหวัง สายการบินไทยจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือคืนเงิน ค่าโดยสารตามความต้องการของผู้โดยสาร โดยจะเริ่มต้นจากเส้นทาง กรุงเทพฯ - เกาสงก่อน

 

สำหรับการให้บริการในอนาคต บมจ.การบินไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบริการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการปรับแผนการจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อให้สามารถใช้อากาศยานแบบแอร์บัส A320 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบในการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในการนี้ CAAT ได้กำชับให้บมจ.การบินไทย  ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการตามความคาดหวังต่อไป

อย่างไรก็ตาม บมจ.การบินไทย  ได้ดำเนินการแก้ไขระบบการจองบัตรโดยสารในเว็บไซต์แล้ว เพื่อให้ผู้โดยสารทราบบริการและลักษณะที่นั่งตรงตามประเภทบัตรโดยสารที่เลือกซื้อ

นอกจากนี้ CAAT เน้นย้ำให้ บมจ.การบินไทย ให้ความสำคัญเรื่องการแจ้งเงื่อนไขบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารรับทราบขณะเลือกซื้อบัตรโดยสาร ดังนั้น CAAT จึงกำหนดให้ บมจ.การบินไทย ปรับปรุงวิธีการขายบัตรโดยสาร โดยต้องระบุบริการที่ชัดเจน และจัดทำแนวทางการเยียวยาผู้โดยสารส่งให้ CAAT พิจารณา เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้บริษัทฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบต่อไป

 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ