เปิดเงื่อนไขความปลอดภัยโรงงานพลุ หลังเหตุพลุระเบิดสุพรรณบุรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดคำสั่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ผู้ประกอบการดอกไม้ไฟ ต้องทำตาม 5 เงื่อนไขเพื่อความปลอดภัย หลังเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดสุพรรณบุรี

จากเหตุโรงงานพลุระเบิด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 23 คน ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สังคมตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของการประกอบกิจการพุลดอกไม้ไฟ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีความรัดกุมมากแค่ไหน

โดยเรื่องดังกล่าวมี คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 367/2544 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ซึ่งระบุว่าตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 ได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ทำ ค้าดอกไม้เพลิง ไว้แล้วนั้น

ด่วน! เกิดเหตุพลุระเบิด พื้นที่สุพรรณบุรี มีรายงานบาดเจ็บ - เสียชีวิตจำนวนมาก

เปิดข้อมูลโรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี พบปี 65 เพิ่งเกิดเหตุซ้ำจุดเดียวกัน

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต เหตุโรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี

 

พลุระเบิด ราชกิจจานุเบกษา
เปิดข้อกำหนด! มท. ผู้ประกอบการดอกไม้ไฟต้องทำเงื่อนไขอะไรบ้าง

เพื่อความปลอคภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ประกอบการค้าดอกไม้เพลิงและของบุคคลอื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 จึงให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไข ลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาคอกไม้เพลิง ดังนี้

1. ให้ร้านค้าดอกไม้เพลิงมีดอกไม้เพลิงไว้เพื่อเก็บและจำหน่ายในร้านค้า มีน้ำหนักรวมของ ดินปืนและหรือสารระเบิด โดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มต้องไม่เกิน 50 กิโลกรัม

2. ร้านค้าต้องมีที่เก็บเป็นส่วนโดยมีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีช่องให้อากาศสามารถ ถ่ายเทได้ดี ห้ามวางดอกไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมาก

3. ร้านค้าต้องไม่วางดอกไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่น โดยเฉพาะสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊ซ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น

4. ร้านค้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและให้มีจำนวนตามที่นายทะเบียน กำหนด

5. ร้านค้าต้องจัดทำบัญชีป็นรายเดือนให้ปรากฎแหล่งที่มาของดอกไม้เพลิง ปริมาณดอกไม้เพลิง และยอดคงเหลือ เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบภายในทุกวันที่สิบห้าของเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดสถิติหวยออกงวดวันที่ 17 มกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 15 ปี

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2567 เช็กวันหยุดราชการ-วันสำคัญ ตรงกับวันไหนบ้าง

ประกาศฉบับสุดท้าย เตือนภาคเหนือ 4 จังหวัด รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ