โปรดเกล้าฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ ปี 2567 เปิดปราสาทพระเทพบิดร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาฯ เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2567 โปรดเกล้าฯ เปิดปราสาทพระเทพบิดร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการที่ 7/2567 หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2567 แจ้งว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีสงกรานต์ ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 7 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตที่ในพระบรมมหาราชวัง

คอนเทนต์แนะนำ
ตำรวจทางหลวง แนะนำเส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2567
“สงกรานต์ 2567” กทม.จัดฉ่ำ 118 จุด เช็กจุดไฮไลต์เที่ยว-เล่นน้ำรอบกรุง
พยากรณ์อากาศ สงกรานต์ 2567 เมฆมาก-อากาศร้อน-ฝนบางแห่ง

ราชกิจจาฯ เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2567 ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผย หมายกำหนดการพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช 2567

เวลา 10 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระรชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะแล้วสรงน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 77 รูป ถวายพรพระ จบแล้ว ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหาร เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และพระโกศพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง 5 ชั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ และพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เวลา 16 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบไปยังวัดพระศรีรัตศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  เจ้าพนักงานทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟัาจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จไปสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามนี้ แล้วเสด็จเข้าหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า และทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์แล้ว ทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์อีก 40 รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

อนึ่ง ในวันที่ 13 เมษายน และวันที่ 14 เมษายน ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงเวลา 17 นาฬิกา ส่วนวันที่ 15 เมษายน ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงเวลา 12 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร

สำนักพระราชวัง
วันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2567

10 เม.ย. ชัดเจน นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จากรัฐบาล

อสส. เลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดี ม.112 "ทักษิณ" ออกไปเป็น 29 พ.ค. 67 เหตุผลสอบเพิ่มยังไม่ครบ

แม่ทัพภาคที่ 3 ยัน “เมียวดี” ยังไม่แตก สั่งเข้มลาดตระเวนชายแดน

เช็กโปรแกรมบอล ผลบอลสดแบบเรียลไทม์ ‼️
✅ได้แล้วที่เว็บไซต์ พีพีทีวี ตามลิงก์นี้เลย
>> http://pptv36.tv/1hWR <<
ไทยลีก พรีเมียร์ลีก และลีกใหญ่ยุโรปครบๆ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ