เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสนับสนุน “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เริ่มแล้ววันนี้! ลงทะเบียนรับเงินสนับสนุน “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” รัฐช่วยเหลือเดือนละ 3,000 บาท พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิ์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) วางแผนรับมือสังคมสูงวัย เปิดโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ สูงสุดเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งเริ่มต้นยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้นั้น

ทีมข่าวพีพีทีวี จึงขออาสาพามารู้เงื่อนไขการสมัคร จะได้ไม่พลาดการรับสิทธิ์กัน!

คอนเทนต์แนะนำ
“วราวุธ” ขออภัยสื่อสารคลาดเคลื่อน ปมเงื่อนไขครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ
คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ รับ 3,000 บาท

เงินสนับสนุน “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” คืออะไร

เงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ คือโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ต้องการอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงินสนับสนุน “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” Freepik/chayakorn
ผู้สูงอายุ

แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้นั้น จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

และมีการประกาศในระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ. 2566 ให้ช่วยเหลือคุ้มครองผู้ดูแลผู้สูงอายุ แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเหมาะสม อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน

ความหมายของ “ครอบครัวอุปถัมภ์”

ครอบครัวอุปถัมถ์ หมายถึง บุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์  จากกรณีที่ผู้สูงอายุมีฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้

คุณสมบัติ “ครอบครัวอุปถัมภ์”

1.    มีสัญชาติไทย
2.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์/ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป
3.    มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
4.    ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
5.    ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์

  • พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นความประสงค์ได้ที่ “กรมกิจการผู้สูงอายุ” หรือ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค” หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด 
  • จังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคำขอได้ที่ “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” หรือ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ 

เอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่

เอกสารยื่นคำขอรับสิทธิ ที่ต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 

  1. ทะเบียนบ้าน 
  2. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชน 
  3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

ทั้งนี้ยื่นคำขอรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์

เมื่อมีการยื่นคำขอรับสิทธิ  ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) จะเป็นผู้รับเรื่องคำขอรับสิทธิดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อให้อธิบดี ผส. และเจ้าหน้าที่ ผส. พิจารณาคัดเลือกเพียง 1,107 ครอบครัว ตามเงื่อนไขสำคัญ โดยคาดว่าจะคัดเลือกแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

ส่วนเงินที่จะได้รับการสนับสนุนนั้น จะเริ่มที่ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มเงินได้ถึง 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ขอเน้นย้ำว่าเฉลี่ยแล้วจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์ และ ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ


ครั้งแรกในรอบพันล้านปี! สองสิ่งมีชีวิตรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวอย่างแท้จริง

ราคาทองวันนี้ (23 เม.ย.2567) เปิดตลาด “ร่วง 850 บาท” แรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย

“สารวัตรแจ๊ะ” ยื่นฟ้องทนายดัง โพสต์หมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ