ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดอาชีพที่จะส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 สาขา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 สาขา ส่งเสริมแรงงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพมีทักษะ เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 สาขา จากเดิม 7 สาขา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพมีทักษะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง  และมาตรา 7 (1) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คอนเทนต์แนะนำ
แจงปมมัสยิดติดป้าย "ห้ามสมรสเพศเดียวกัน" ตามหลักศาสนาอิสลาม
ประสาน 60 จังหวัด เหนือ-อีสาน-กลาง เฝ้าระวังพายุ 8 - 10 พ.ค.

23 สาขา อาชีพส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดอาชีพที่จะส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 สาขา

กำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย

 1. สาขาอาชีพก่อสร้างและให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 2. สาขาอาชีพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. สาขาอาชีพการบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาชีพ
 4. สาขาอาชีพการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เคมี และไบโอดีเซล
 5. สาขาอาชีพการพัฒนาบุคลากร
 6. สาขาอาชีพการพิมพ์และสื่อสารมวลชน
 7. สาขาอาชีพการวิจัย
 8. สาขาอาชีพเครื่องจักรกลและการผลิต
 9. สาขาอาชีพด้านการแพทย์ และสุขภาพ
 10. สาขาอาชีพท่องเที่ยว กีฬา และการจัดนิทรรศการ
 11. สาขาอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล
 12. สาขาอาชีพธุรกิจการเงินและการจัดการทรัพย์สิน
 13. สาขาอาชีพธุรกิจบริการและพาณิชย์
 14. สาขาอาชีพผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน
 15. สาขาอาชีพผลิตอาหารและการแปรรูปอาหาร
 16. สาขาอาชีพพลังงานและสาธารณูปโภค
 17. สาขาอาชีพเฟอร์นิเจอร์
 18. สาขาอาชีพแฟชั่นและอุตสาหกรรมศิลป์
 19. สาขาอาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 20. สาขาอาชีพระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 21. สาขาอาชีพโลจิสติกส์แลการขนส่ง
 22. สาขาอาชีพโลหการ
 23. สาขาอาชีพเหมืองแร่

โดยให้มีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-16 พ.ค.67 ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

เช็ก 45 จังหวัด สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ฟุตซอลไทย อันดับ 9 โลก หลังฟีฟ่า จัดอันดับทางการ

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ